Nærøy    
  FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR  
 

Øyriket Vikna ligger på kysten nordvest i Nord-Trøndelag. Kommunen består av nærmere 6000 øyer, holmer og skjær. Det er bosetting på de største øyene. Disse, med unntak av Borgan, er knyttet sammen med bruer.
Den unike skjærgård, byr på muligheter for rekreasjon og friluftsliv med bl.a. sjøfiske, dykking, padling, jakt og turgåing hele året. Rørvik, som er administrasjonsstedet, har trivelig gjestehavn for småbåter.

Historie

Siden de første menneskene slo seg til på Vikna-øyene har havets ressurser vært en viktig forutsetning for å overleve, og har dermed påvirket bosettingen opp gjennom tidene. Vikna er i dag Nord-Trøndelags største fiskerikommune.
I Hansa-tiden på 14-1500-tallet var fisket av skrei, og gode avsetningsmuligheter, årsaker til at bosetningen blomstret opp. I årene 1850 til 1905 økte folketallet i Norge, og mange flyttet ut til kysten der det var lettere å livnære seg. På midten av 1800-tallet var dessuten fisket bra.
På denne tiden reiste også en del til Amerika, men det "rammet" ikke fiskerne ute på øyene så hardt. På Vikna opplevde man på denne tiden en enorm vekst i folketall. I perioden 1876 - 1891 økte befolkningen med hele 41,4 %
Mellom 1910 og 1918 flyttet mange inn til landsbygda hvor industrien var, likevel opplevde Vikna en befolkningsvekst også i denne perioden.
I depresjonsårene (1920 - 30) flyttet folk på ny ut til øyene. Men de øyene som nå var tilgjengelig hadde et noe magert ressursgrunnlag, slik at bosettingen stort sett ble kortvarig.
Sentraliseringen etter krigen førte til at mange av øyene ble avfolket, men folket flyttet likevel ikke ut av kommunen, men til kommunesenteret Rørvik. Vikna kommune beholdt altså det samme folketallet.
Rørvik ble med sin geografiske beliggenhet et naturlig knutepunkt for vel hundre år siden. Rørvik ligger gunstig til ved hovedskipsleia, og det er den viktigste årsaken til at akkurat Rørvik vokste og ble kommunesenteret i Vikna.Vi tok turen til Vikna en søndag i august 2008
 

 
Kolvereid
 
På veien stoppet vi i Kolvereid, norges minste by. Her var det "Marked". Vi kom litt ut på dagen så alle bodene var nesten avviklet.
Det var godt vær så vi kjøpte oss en is og slappet av før vi dro videre.

 

Nærøysund bru
er ei hengebru som krysser Nærøysundet mellom Marøya i Nærøy og Vikna i Nord-Trøndelag. Sammen med Marøysund bru forbinder den Vikna med fastlandet. Nærøysund bru er 701 meter lang, med et hovedspenn på 325 meter og seilingshøyde 41 meter. Brua har 17 spenn. Byggingen startet i januar 1978, og brua ble åpnet 6. november 1981. Bruene er del av riksvei 770.Kystmuseet i Nord- Trøndelag.

Sommeren 2004 åpnet Kong Harald og Dronning Sonja kystens mest spektakulære bygg i havna i Rørvik, NORVEG - senter for kystkultur og kystnæring

Etableringa av det private museet på Vågsenget, som Paul Woxeng foretok i 1919, danner grunnlaget for det som i dag er Kystmuseet i Nord- Trøndelag. Etter at kommunen overtok Woxengs Samlinger i 1970, har utviklinga skjedd raskt. Fra en sped start har museet utvikla seg til å bli en omfattende virksomhet med flere avdelinger. Mesteparten av aktiviteten er lokalisert til Rørvik og det tidligere fiskeværet Sør-Gjæslingan.

Inntil nylig har museet hatt sin base i Berggården, men fra 2004 er administrasjon og hovedaktiviteter flytta over i det nyetablerte kystkultursenteret - Norveg. Senteret, som ble åpna i juni 2004, er Nord-Trøndelag fylke sitt tusenårssted og er et senter for kyst- og fiskerikultur i Norge. Her er det blant annet ei historisk utstilling over norsk kyst- og fiskerikultur gjennom 10.000 år. Senteret inneholder også ei spennende historisk samling med gjenstander fra regionen. Som bildet viser har senteret en arkitektonisk utforming inspirert av kysten. 
 
 

 
   
  Her er et kart over der vi kjørte  


På tur ut mot Vikna så vi mange
fine motiver for fotografering.
Vikna vindmøllepark
er et vindkraftverk på Husfjellet ved Garvik i Vikna kommune i Nord-Trøndelag.

Fra tidlig i 80-årene ble det startet et norsk vindenergiprogram. Ansvaret lå hos NVE, assistert av Institutt for Energiteknikk (IFE). Som ledd i programmet ble det bygget enkeltstående prototypmodeller. Den eneste virkelige vindmøllepark i Norge ligger på Vikna utenfor Rørvik i Nord-Trøndelag. Her er det nå bygget 5 møller.

Vi står på toppen av Husfjellet (der som vindmøllene er) og ser over mot Abelvær.
Fantastisk utsikt


Dette er på gården Berg på Vikna.
Den dukket opp på enden av veien.
Her var det en plante som var kjent fra min barndom. Vi brukte å lage "skyterør" av den  

 
Mener at dette
er et gammelt
bein fra en hval
Stikkelsbær Solbær Ripsbær
Vågsenget
 

 


Paul Woxeng

 

 

   
 


Vågsenget er barndomshjemmet til grunnleggeren av museet, lokalhistorikeren Paul Woxeng (1883-1967). Her bygde han opp et privat museum med over 3000 gjenstander, som senere ble flyttet til Berggården i Rørvik.

Paul Woxeng vokste opp i en tid da mange viknaværinger (rundt 600) med ham, utvandret til Amerika. Her levde han et allsidig liv: han drev som sagbruksarbeider, gartner, bygningsarbeider, maler, sporvognfører og butikkbetjent. Det var sannsynligvis tiden i Amerika som fikk Paul Woxeng til å starte samlerarbeidet.

Da han kom hjem til Norge begynte han for alvor å samle på gamle ting, og grunnla sitt første museum i 1919. I 1932 bygde Paul Woxeng et eget hus til sin samling av gamle bruksting på haugen bak våningshuset på Vågsenget. Her fikk folk anledning til å oppleve gammel kultur. Han hadde for alvor begynt å skrive artikler om gamle dager, og det ble etterhvert langveisfarende som tok turen til Vågsenget for å se hans samling og for å høre den eminente forteller snakke om det som hadde vært. Det er ingen tvil om at Paul tok sitt samler- og lokalhistoriske arbeid alvorlig. Barna kan fortelle at faren ofte satt ved kjøkkenbordet og skrev, og at det lokalhistoriske arbeidet kom ofte foran arbeidet på gården. I mange av sine skrifter før siste krig, skrev han at den eneste måten man kunne ta vare på bygdekulturen på var at hver kommune fikk sitt eget museum. Disse ideer skulle imidlertid først slå igjennom i Norge mange tiår tidligere. Blant hans bøker finnes en fullstendig beretning om gårds- og grannesamfunnet, samt en fullstendig sosialistorie fra Vikna. Paul Woxeng har bidratt til at tre bind av "Viknaboka", bygdebok for Vikna er i handelen.

Etter Amerikaoppholdet fungerte han som kontaktmann for Viknalaget i Amerika, der primus motor var John Rørvik. Sammen med Rørvik skrev han utvandrernes saga. I 1931 begynte Paul Woxeng å skrive på sin del av boka «Viknaværinger i Amerika». Det var Woxeng og Rørvik som førte boka i pennen, og den er et virkelig epos og en utvandrers saga, med fullstendige lister over hvem som utvandret, hvor de dro fra, og hvor i USA de slo seg ned.

I 1970 kjøpte Vikna kommune gjenstandssamlingen som var på Vågsenget. 14 dekar av eiendommen ble fradelt som bygdetun.

I 1972 ble det avgjort at samlingen måtte flyttes for at materialet ikke skulle ta ytterligere fuktskade. Det ble tydelig at dersom Woxengs Samlinger skulle komme til sin rett, måtte det meste av gjenstandsmaterialet flyttes til Berggården i Rørvik, som på midten av 70-tallet ble avsatt til museumsformål. Vågsenget er idag med sitt idylliske tun, et populært utfartssted ved sjøen. Husene ligger lunt til, omgitt av fjell og høydedrag. Husene kan leies.

Vågsengtunet har i flere år vært arena for teaterforestillingen «Barbro - vegen mot bålet» og det årlige Vågsengstevnet.

 

 

 
Garstad kirke
 
 er ei langkyrkje frå 1856 i Vikna kommune,
Nord-Trøndelag fylke.
Byggverket er i tre og har 300 plassar.
 
Garstad kirke Døpefonten Prekestolen
Alteret Alteret KirkeorgeletKirken ligger på en plass og kirkegården er en annen plass
Kirkegården er det første du møter når du kommer til Garstad. Den ligger fint til, et par kilometer før du kommer til Garstad kirke. Kirkegården ble tatt i bruk høsten 1871, og var da 2240 kvm. I 1917 ble den utvidet med 870 kvm. Så ble den utvidet med et mål i 1935, før den ble utvidet siste gang i 1961. Denne gang var utvidelsen på 2,2 da. Nå står kirkegården foran en ny utvidelse i sørlig retning.

 
     

Gardstad Kirke

Bautaen over Danebrogsmannen og  skiløper Ole Skavehaug

Et gravkors
Lysøy

Vi tok av fra Rv. 770 og kjørte til en liten fjord som heter Lysøy. Her skal det i 1926 ha vist seg en sjøorm. Det er godt mulig, men vi så ingen


 

Tilbake til Rørvik

Det er kveld og vi er på tur tilbake til Leiren.
 
   


Rørvik er et tettsted og administrasjonssentrum i Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Rørvik er fast anløpssted for Hurtigruten, og hver kveld møtes nordgående og sørgående hurtigrute i Rørvik. Selve tettstedet ligger i typisk kystlandskap og er for det meste gammel og ny trehusbebyggelse.

   


Rørvik

Mot Folla, Nærøysundet

Kveldssola

SKRIV I PLASSBOKA MI

 

Send meg en E-mail

 

Johanne Eline Driveklepp, 9453 Kråkrøhamn. Tlf. 77095662 / 41410612