Storhaugen    
  FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR  
 


Ligger i Salangen.

Fra århundreskiftet og fram til første verdenskrig ble Salangen oversvømt av utlendinger med kapital. Tiden var preget av optimisme og tro på fremtiden. Salangsverket ble bygget som et storslått malmeventyr som varte i knappe 10 hektiske år, med det nyeste innen teknologi, moderne arbeiderboliger, solidaritet mellom arbeidere og konflikter med ledelsen. Jernmalm fra Salangen ble skipet ut, og mye endte nok som kanonkuler på kontinentet. Jernmalmen ble hentet fra dagbrudd på Storhaugen 7-8 km nordøst for Salangsverket. Malmen ble transportert på taubane ned til Salangsverket til foredlingsverket og utskipping.

På slutten av 1912 er det definitivt slutt på utskipinga av malm fra Storhaugen. Det er flere teorier for dette, både de vanskelige klimatiske forhold, kvalitet på malmen og de urolige politiske forholdene i Europa er nevnt.
Storhaugen
er i dag en yndet plass for turgåing sommer som vinter.
Denne turen gikk vi i Juli 2006. Da vi hadde turgåere på forskjellige kondisnivå så måtte vi ta det med ro. Det blei en veldig fin dagstur.
Tradisjonen tro så måtte alle på kiosken å kjøpe softis etter på.


 

 

 

   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
   

 

 
 
     

SKRIV I PLASSBOKA MI

 

Send meg en E-mail

 

Johanne Eline Driveklepp, 9453 Kråkrøhamn. Tlf. 77095662 / 41410612