Saltstraumen    
  FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR   

 Olav tok øksen sin og hugget ut det vi i dag kaller Sundstraumen.

 


Verdens sterkeste tidevannsstraum.

Verdens sterkeste tidevannsstraum oppstår hver 6. time ved at vannmasser (saltvann) på nær 400 millioner m3 passerer i en hastighet på opptil 20 knop gjennom det 3 km. lange og 150m brede sundet mellom Saltfjorden og Skjerstadfjorden.
Saltstraumen blir til når tidevannet prøver å fylle Skjerstadfjorden.
Høyde forskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som 1 meter eller 3 fot. I et forsøk på å jevne ut de to sidene øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk . Men dette "elvestryket" har et særtrekk , det renner begge veier.
Samtidig dannes straumvirvler (kjeler) som kan bli opptil 10 meter i diameter med en dybde på 4-5 meter.
Strømmen er på sitt sterkeste rundt ny og fullmåne. I tillegg til månefasen vil også været være av betydning for strømmens styrke. Hvis storm kommer inn fra havet vil tidevannets høyde øke.
Også solen er av en viss betydning.
Det sies at strømmen er på sitt aller sterkeste på langfredag.
Det er livsfarlig å ferdes i straumen med kanoer og små båter.
 

Straumens historie gjennom årtusener.

Utallige er de myter og legender som gjennom årtusener er spunnet rundt livet ved straumen. Ikke minst kjent er den brutale historien om Raud hin Rame og vikingekongen Olav Trygvasons kristningsferd. I Sundstrømmen, en mindre strøm som sammen med Saltstraumen fyller Skjerstad fjorden, kan man se en sprekk i berget som ser ut som den er laget med øks. I følge et gammelt sagn skal dette "kuttet" ha blitt laget av selveste Olav Trygvason , viking høvdingen som kristnet Norge.
På den tid hersket den beryktede viking og trollmannen Raudin Hin Rame over distriktet.
Da Olav Trygvason kom startet Raudin en fryktelig storm som blåste Olavs flåte til havs.
Dette gjentok seg hver gang Trygvason prøvde passere straumen. Til slutt ble Raudin overlistet da Olav tok øksen sin og hugget ut det vi i dag kaller Sundstraumen.
Etter å ha blitt beseiret nektet fortsatt Raudin å la seg kristne så Olav prøvde å få han til å omvende seg ved hjelp av tortur.
Selv da Olav tvang en orm gjennom halsen så gav ikke Raudin etter og han døde da slangen bet seg ut igjen.
De første spor etter mennesker strekker seg 10 000 år tilbake i tid, og grunnen til at de slo seg ned ved Saltfjorden var de uvanlige rike forekomster av fisk og sjøfugl.
Gravhaugen som er funnet ved straumen understreker den betydning som ferdselen hadde gjennom sundet hadde i jernalderen.
Av samme grunn blei det bygget mange militære stillinger langs Saltstraumen under siste verdenskrig.
Menneskene har alltid kunnet høste næring fra straumen.
Selv om omgivelsene har endrt karakter, er nesten alt under vann uforandret.
10 000 års kamp mot stadig mer utspekulerte redskaper; fisken biter like villig.
Saltstraumen er en av de beste fiskeplassene i Norge .I det oksygenrike vannet finnes en mengde arter av både fisk , planter og sjødyr.
Sei er mest vanlig , men du kan også få laks , ørret , sild , flyndre , kveite , steinbit , hyse , uer og annen fisk.
Om Saltstraumen er en velsignelse for folk og fisk , er den også en viktig matkilde for fugler.
Og for å ikke forglemme selve kongen i luften , havørnen . I distriktet rundt Bodø finnes Europas største konsentrasjon av havørn og de majestetiske fuglene kan observeres nesten daglig.
 

 
   

 

   
   


Naturkreftene i Saltstraumen
 

   
 


Brua over Saltstraumen
 

 

Rikt fiske i straumen

 


Utsikt mot Bodø
 

 

En del av straumen

 


En del av straumen
 

 

En del av straumen

 


En del av straumen
 

 

Utsikt fra brua ned på holmen under

SKRIV I PLASSBOKA MI

 

Send meg en E-mail

 

Johanne Eline Driveklepp, 9453 Kråkrøhamn. Tlf. 77095662 / 41410612