Gårsasgammen    
  FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR  

 
Ligger i Seljeskog i Salangen og er et tidligere slåtteseterbruk. Seterbruket var gårdens ”forlengede arm”, for å utnytte ressursene i utmarka. Innmarka måtte spares og vernes mot husdyra. Seterbruket Gorsas-gammen lå en times gange fra gården. Under arbeidet med utmarksslåtten, flyttet hele familien hit med buskapen. Navnet Gorsas er samisk og betyr ”liten kløft”.  Like bak selve seterplassen er ei lita kløft i terrenget. ”Gorsasgammen” referer til selve seterboligen, en gamme.

Denne er gjenoppbygd slik den opprinnelig så ut, rundformet og av kroksperrtypen. Også stabburet, ”litjesjåen”, er gjenoppsatt i skjelterverk, slik originalen var. 

Den står på fire høye påler. På samisk kalles denne bygningstypen for aiti.

Kufjøset er bygget inn i bakken i flukt med den lille kløfta. Det som er av oppsatte vegger er i   tørrmur. Taket er torvtekt. På setra var det også ei lauvhytte til geitene, og ei høyløe, begge planlegges gjenoppsatt.

Vi bruker å dra dit en par ganger hver sommer.
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


 

SKRIV I PLASSBOKA MI

 

Send meg en E-mail

 

Johanne Eline Driveklepp, 9453 Kråkrøhamn. Tlf. 77095662 / 41410612