FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR  

  


Salangen
 

 

Visjoner for Sjøvegan
 


Salangen Asylmottak
Fiske i ElvelundMot Lifjellet og IbestadSjøvegan Sentrum

 

Salangen kommune  ligger i Troms. Den grenser i nord mot Dyrøy og Sørreisa, i øst mot Bardu, i sør mot Lavangen, og over Sagfjorden i vest mot Ibestad. Kommunen har 2263 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø.

Kommunesenteret er Sjøvegan som ligger innerst i Sagfjorden.

Sjøvegan  er et tettsted og kommunesenteret i Salangen kommune i Troms. Stedet hadde 750 innbyggere i 2006.  Sjøvegan ligger ved Sagfjorden, den innerste delen av fjorden Salangen.

En kan komme til Sjøvegan via riksveg 84, som fører sørover til Lavangen og nordover til Sørreisa, eller riksveg 851, som forbinder Sjøvegan med E6. En kan også ta hurtigbåt fra Harstad til Salangsverket eller komme via Elvenes flyplass. Det er ellers flere småbåthavner og kaier.

Sjøvegan er skole- og handelsenteret i kommunen, med barneskole på Vasshaug og Sjøvegan sentrum, ungdomsskole, videregående skole, senter for videreutdanning, barnehage, kommunehus, kulturhus, likningskontor, lensmannskontor, helsesenter, tannlege, psykiatrisk poliklinikk og mer. Salangen IF har idrettsanlegg i Sjøvegan. Salangen kirke fra 1981 ligger i Sjøvegan.

Navnet Sjøvegan betyr «sjøveiene», det vil si veiene ned til sjøen. I 1910 bodde det 313 mennesker i Sjøvegan, som da også ble kalt Sjøveien.

 
Nordlys over Sjøvegan

SalangenSalangen
Elvenes flyplass
 

Elvenes flyplass er en flyplass ved gården Elvenes i Salangen kommune i Troms fylke. Nord-Norsk Luftsportssenter er under etablering ved flyplassen.

Flyplassen kalles også Tryggve Gran-jordet ettersom den norske flyverlegenden Tryggve Gran tok av fra et jorde på gården Elvenes, 8. september 1915 kl. 09.30, bare tolv år etter at brødrene Wright foretok verdens første flytur.
 

 

Elvelund mot Sjøvegan
 
Sagfjorden
 
  Sagfjorden
 
Alle panoramabildene er fotografert av:  
     OVE GUNDERSEN

SKRIV I PLASSBOKA MI

 

Send meg en E-mail

 

Johanne Eline Driveklepp, 9453 Kråkrøhamn. Tlf. 77095662 / 41410612