FORSIDE FAMILIEN SLEKT AUTISME FOTO BIBLIOTEK OPPLEVELSER HOBBY ARVEN VÅR  
 

 
 

   
     
 

Om MIKI-senteret

Dette er bloggen til MIKI-senteret. Her vil du finne oppdatert informasjon om det som skjer i forbindelse med forprosjektet til etableringen av synelighetsbedriften MIKI-senteret.

  1. januar 2016 hørte gründer av Salangen-Nyheter Jon Henrik Larsen på statsminister Erna Solbergs nyttårstale. Statsministeren påpekte blant annet at:

Arbeidet for å sikre flere en jobb å gå til vil være regjeringens viktigste oppgave i årene som kommer.

Fremtidens jobber vil kreve kompetanse.

Et arbeidsliv hvor flere skyves ut vil føre til sosial ulikhet.

Et slikt samfunn ønsker ikke jeg.

Derfor gjentar jeg oppfordringen til arbeidsgiverne: Gi en flyktning eller noen med hull i CV-en en sjanse.

Mange arbeidsgivere har prøvd. Få har angret.

Statsministerens tale rørte Larsen dypt. Den ble startskuddet for å gå i gang med en ide han lenge hadde grublet over. Han ønsker å skape et tilbud for de som ikke blir sett i arbeidsmarkedet. Han ønsker å se de som veldig få andre ser, de som gjemmer seg bak statistikk, de som ikke har noe å gå til i hverdagen. De som kanskje trenger litt opplæring, litt hjelp eller et puff til å komme ut i eller tilbake til arbeidslivet.

MIKI-senteret skal gi et opplærings- og jobbtilbud innen media og kommunikasjon slik at alle skal kunne bidra i arbeidslivet uansett utgangspunkt, og bruke media som arena og verktøy for mestring, inkludering, kultur og integrering.

Målet er å bidra til at flere kommer ut i arbeidslivet, ved å:


1.    Ta i bruk selvhjelpsprinsippet i arbeidet med å få flere ut i arbeid
2.    Bruke eksisterende og nye støtteordninger for å gi flere en          meningsfull          hverdag
3.    Gi næringslivet mulighet til å ta sosialt ansvar

MIKI-senteret ser viktigheten med et arbeidsliv for alle. MIKI-senteret skal være et lavterskel tilbud der alle skal kunne bidra i arbeidslivet uansett utgangspunkt, handicap eller språkproblemer. MIKI-senteret setter fokus på at folks livserfaring er kompetansen. I MIKI- senteret brukes media som arbeidsverktøy ut fra den enkeltes ståsted.
MIKI-senteret skal være:


    Et fagsenter med personer som har opparbeidet seg kompetanse gjennom livserfaring
    Mulighetenes senter for mennesker med ulike evner
    Skal gi mennesker med ulike evner mulighet til å utvikle seg i det de er god på
    Skal være med å realisere drømmer, og gi personer mulighet til å gjøre noe man liker

 
 
 
  Her kan du lese mere om Miki-senteret og om Miki-senteret på Facebook  

 

 

 
  Åpningen av Miki-senteret  
   
     
   

 

 
     
        
  Bilder fra åpningen